mei 24, 2022

jojoclub-afslanken

Jojo Club is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

G20 is het eens over de limieten voor de opwarming van de aarde en de belangrijkste klimaatdoelstellingen voor de financiering van kolen, maar geen vaste verantwoordelijkheden

Maar het eindrapport bevatte geen harde toezeggingen en vermeldde geen deadline voor het daadwerkelijke gebruik van steenkool. Er werd geen toezegging gedaan om zaken als klimaatfinanciering te verbeteren, wat de weg vrijmaakte voor zware besprekingen op de COP26-top in Glasgow. Serieus op maandag.

In hun slotverklaring zeiden de 20 grootste economieën ter wereld dat ze “onze activiteiten zouden versnellen” om tegen of rond de eeuwwisseling een netto-nuluitstoot te bereiken. De emissiereductieplannen van haar leden voor het decennium om in 2050 netto nul te bereiken, worden NDC’s genoemd.

Ze erkennen dat “G20-leden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen” en beloofden “de komende tien jaar verdere actie te ondernemen” om “hun toezeggingen inzake emissiereductie voor 2030 te verbeteren” waar nodig.

De huidige bijdragen van sommige landen hebben niet de weg vrijgemaakt om hun netto-nuldoelstellingen tegen het midden van de eeuw te bereiken, zoals uit veel analyses blijkt. Wetenschappers zeggen dat de wereld We moeten de uitstoot dit decennium halveren Tegen 2050 zal het waarschijnlijk het nulpunt bereiken en de opwarming van de aarde rond de 1,5 graad Celsius houden.

“We erkennen dat de effecten van klimaatverandering bij 1,5 C veel minder zijn dan 2 C”, ​​aldus het rapport. “Het bereiken van 1,5 ° C vereist zinvolle en effectieve actie en inzet van alle landen, rekening houdend met verschillende benaderingen, het creëren van duidelijke nationale paden die korte- en middellangetermijndoelen en langetermijnambities afstemmen op de internationale gemeenschap. Samenwerking en ondersteuning, inclusief financiën en technologie, duurzame en verantwoorde consumptie en productie als belangrijke spelers, in het kader van duurzame ontwikkeling.

De G20-overeenkomst bevestigde opnieuw haar toezegging om $ 100 miljard per jaar aan klimaatfinanciering over te dragen aan rijke landen naar het Zuiden, die niet is geratificeerd. Uit een recent rapport van het COP26-voorzitterschap blijkt dat de wereld dit doel pas in 2023 zal bereiken. Het zal ermee instemmen de leemten van financiële instellingen, met name ontwikkelingsbanken, op te vullen en wereldwijd groen herstel te financieren.

READ  Al Jazeera-verslaggever vastgehouden in Sheikh Zarra in Jeruzalem wegens 'aanvallende' politie

Mohamed Adov, directeur van Power Shift Africa’s Climate Energy Think Tank, zei dat het nieuws van de G20 “zwak” was.

“Dit zwakke rapport van de G20 is wat er zal gebeuren als de ontwikkelingslanden, die de volle kracht van de klimaatcrisis dragen, buitengesloten worden. ’s Werelds grootste economieën zijn er niet in geslaagd klimaatverandering vóór COP26 op de agenda te zetten.” aldus Glasgow.

China, Rusland en Australië behoren tot de tegenstanders van kolenemissies

Dit omvat eerst de erkenning van de “aanzienlijke bijdrage” van methaanemissies aan klimaatverandering en de noodzaak om deze te verminderen. De Verenigde Staten en de Europese Unie leiden de wereldwijde methaanbelofte die door meer dan 60 landen is ondertekend en die overeenkomen om de methaanemissies dit decennium met 30% te verminderen.

“We erkennen dat methaanemissies een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatverandering en, onder nationale omstandigheden, zou de vermindering ervan een van de snelste, meest haalbare en meest kosteneffectieve manieren kunnen zijn om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te verminderen”, aldus het rapport. Volgens.

Methaanemissies zijn vaak afkomstig van doorschijnende infrastructuur voor fossiele brandstoffen en vee. Australië heeft gezegd dat het de belofte niet zal ondertekenen. Andere grote uitstoters van methaan, waaronder Indonesië, hebben zich aangemeld.

Veel grote producenten of verbruikers van steenkool hebben zich verzet tegen klimaattaal in het ontwerprapport van de G20 over decarbonisatie, vooral rond het gebruik van steenkool, vertelde EU-parlementslid Bas Eickhout, die dicht bij de onderhandelingen staat, aan CNN.

Tijdens de G-7-bijeenkomst in juni verdedigde Japan een groep landen die de decorboniserende machtsstructuren verzachtten, en het land – samen met China, India, Australië en Rusland – wil ervoor zorgen dat er geen taal is in het huidige G20-rapport. Dat omvat stevige toezeggingen, zei Eickhout, die bij de komende COP26-besprekingen lid zal zijn van de parlementaire delegatie van de EU.

READ  In Maleisië zijn vandaag extreme niveaus van overstromingsgevaar aangekondigd, waarbij ten minste acht mensen zijn omgekomen

Ikehout zei dat het Japan-rapport aandringt op “meer” decarbonisatie in de jaren 2030. Het heeft de steun van China en India, ’s werelds grootste kolenverbruikers; Australië, ’s werelds grootste kolenexporteur in termen van waarde; Evenals Rusland, een andere grote exporteur en consument.

Rusland verzet zich tegen de deadline voor de financiering van overzeese steenkoolprojecten, beloofde de Chinese president Xi Jinping tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september, zei Ikhout, maar zei dat Rusland enige ruimte liet voor compromissen. Op een persconferentie op de G20 in Rome zei de Australische premier Scott Morrison, toen hem werd gevraagd naar de specifieke taal met betrekking tot steenkool: “Er zijn zeer grote landen – er zijn vergelijkbare zorgen hierover.”

“Nou, die dingen zijn uitgewerkt door sherpa’s en door middel van het rapport,” zei hij.

“Dus laten we eens kijken welk land het de volgende dag of zo is.”

Jennifer Morgan, algemeen directeur van Greenpeace International, merkte met name de oppositie van Australië op.

“Als de G20 een repetitie was voor COP26, zouden de wereldleiders hun wegen hebben verbeterd”, zei Morgan in een verklaring. “Hun toespraak was zwak, miste zowel ambitie als visie, en slaagde er niet in dat moment te ontmoeten. Nu gaan ze naar Glasgow, waar er nog een kans is om een ​​historische kans te grijpen, maar landen als Australië en Saoedi-Arabië moeten buitenspel worden gezet. Naties moet het eindelijk begrijpen.

CNN nam contact op met functionarissen in China, Japan, Australië en Rusland voor commentaar.