september 27, 2022

jojoclub-afslanken

Jojo Club is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Kernenergie, aardgas veilige EU-steun als ‘groene’ investeringen

BRUSSEL — Aanklachten van greenwashingzal de Europese Unie doorgaan met een controversieel voorstel om bepaalde kernenergie en aardgas te labelen investeringen als duurzaam de komende jaren ondanks sterke oppositie van enkele lidstaten van het blok, milieugroeperingen en investeerders.

Het voorstel om uit te breiden wat kan worden aangemerkt als een duurzame energiebron heeft diepe kloven blootgelegd tussen landen die afhankelijk zijn van verschillende technologieën en komt te midden van stijgende elektriciteitsprijzen. Nucleair en aardgas zijn slechts twee spraakmakende componenten van een plan dat gevolgen zal hebben voor een reeks industrieën – van bosbouw tot productie en transport – en dat bedoeld is om de manier te veranderen waarop bedrijven en investeringsfondsen duurzame investeringen benaderen.

De Europese Commissie, de uitvoerende tak van de EU, heeft woensdag een herziene versie van haar voorstel gepubliceerd, met onder meer aanpassingen aan de criteria voor het labelen van kernenergie en aardgas als duurzaam en veranderingen die bedoeld zijn om de openbaarmakingsvereisten van bedrijven te versterken.

“Vandaag is een middel om een ​​doel te bereiken”, zei EU-commissaris voor financiële diensten Mairead McGuinness tijdens een persconferentie waarin hij het plan aankondigde. Ze zei dat het voorstel dat voorwaarden stelt voor het opnemen van kernenergie en aardgas als duurzame investeringen “misschien onvolmaakt is, maar het is een echte oplossing. Het brengt ons verder in de richting van ons uiteindelijke doel van CO2-neutraliteit.”

Het voorstel, dat voor het eerst op oudejaarsavond werd uitgebracht, maakt deel uit van de “groene taxonomie, ”Een gedetailleerd overzicht van wat regelgevers vinden dat moet gelden als een duurzame investering. Het doel is om meer kapitaal te pompen in projecten en activiteiten die zijn doorgelicht op hun duurzaamheid en om greenwashing te voorkomen, waarbij bedrijven hun duurzaamheidsreferenties overdrijven.

READ  'S Werelds grootste zoetwatervis, de pijlstaartrog, weegt 660 pond en werd gevangen in Cambodja

“Mensen hebben een benchmark nodig om te zeggen ‘ik kan mijn hoed ergens aan hangen’, en ik denk dat dat de taxonomie is”, zegt Shashank Krishna, partner bij advocatenkantoor Baker Botts, gespecialiseerd in investeringen in duurzame energie. “Afhankelijk van hoe dit hele debat over gas en kernenergie verloopt, kan dit zelfs standaard de wereldwijde benchmark worden.”

Geld is een knelpunt in de onderhandelingen over klimaatverandering over de hele wereld. Terwijl economen waarschuwen dat het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius veel meer biljoenen zal kosten dan verwacht, kijkt WSJ hoe het geld kan worden besteed en wie zou betalen. Illustratie: Preston Jessee / WSJ

Het voorstel dat de Europese Commissie woensdag heeft aangenomen, maakt een goede kans om wet te worden. Lidstaten en het Europees Parlement hebben tot zes maanden de tijd om het plan te herzien, gedurende welke tijd ze tegen kunnen stemmen, maar de drempel om het te blokkeren is hoog. Oostenrijk en Luxemburg hebben onlangs ook gedreigd de commissie voor de rechter te dagen als het plan in zijn ontwerpvorm wordt aangenomen. Of zo’n rechtszaak doorgaat, is onduidelijk.

Bas Eickhout, een Groen lid van het Europees Parlement uit Nederland, zei dat het plan om nucleair en aardgas in de taxonomie op te nemen “gelijkstaat aan greenwashing” en de geloofwaardigheid van de EU bij het aanpakken van klimaatverandering ondermijnt. De voorgestelde voorwaarden voor het opnemen van die energiebronnen zijn te zwak, zei hij, en doen niet genoeg om de bezorgdheid over de veilige opslag van kernafval weg te nemen.

De hoeksteen van de inspanningen van de EU om kapitaal weg te leiden van vervuilende bedrijven en naar schonere energiebronnen te leiden, is momenteel haar marktplaats voor koolstofrechten. Nutsbedrijven, staalproducenten, olieraffinaderijen en andere industrieën moeten de vergunningen bezitten om hun uitstoot van broeikasgassen te dekken.

De prijs steeg woensdag naar een recordhoogte van meer dan 94 euro per ton kooldioxide, waarmee een stijging van maanden werd verlengd. Hoge gasprijzen hebben de koolstofmarkt versterkt door elektriciteitscentrales aan te moedigen steenkool te verbranden, wat meer CO2 vrijgeeft dan aardgas en dus nutsbedrijven ertoe aanzet meer rechten te kopen. De EU vermindert het aanbod van emissierechten in de loop van de tijd, wat volgens handelaren de prijzen zal verhogen.

De EU-taxonomie heeft geen directe invloed op energie-investeringen in het algemeen, alleen of ze als “groen” kunnen worden bestempeld. Individuele landen kunnen hun eigen beslissingen blijven nemen over de energiebronnen die ze gebruiken. Toch zeggen klimaatactivisten en sommige investeerders dat als kernenergie- en aardgasprojecten worden aangemerkt als potentieel milieuvriendelijk, dergelijke projecten financiering kunnen onttrekken aan minder schadelijke investeringen in duurzame hernieuwbare energiebronnen.

De opname van nucleair en aardgas werd aangevochten door milieuactivisten en enkele investeerders, die waarschuwden dat het besluit de integriteit en bruikbaarheid van de taxonomie zou ondermijnen. Het Platform on Sustainable Finance, een adviesgroep van de Commissie, zei vorige maand dat het plan dat de Europese Commissie op 12 december heeft voorgesteld, is ingediend. 31 was “ongeschikt voor financiële markten”.

De Institutional Investors Group on Climate Change, waarvan de leden ongeveer € 50 biljoen aan activa beheren, of het equivalent van ongeveer $ 56 biljoen, zei woensdag teleurgesteld te zijn dat aardgas in de taxonomie is opgenomen. “Beleggers moeten nu misschien overwegen verder te gaan dan de taxonomie vereist om zich aan te passen aan de netto-nul” koolstofemissies, zei CEO Stephanie Pfeifer in een verklaring.

Sommige critici waarschuwen dat de opname van gas en kernenergie het gezag van de taxonomie zou kunnen ondermijnen als sommige EU-lidstaten en investeerders ervoor kiezen de aanduidingen niet te accepteren. President Werner Hoyer van de Europese Investeringsbank suggereerde vorige week dat de bank, een EU-instelling, mogelijk geen gebruik zou maken van het groene label voor nucleair en aardgas.

Sommige portefeuillebeheerders voor duurzame fondsen zeiden dat ook zij wellicht zouden afzien van het gebruik van aspecten van de taxonomie, gezien het politieke debat.

“We willen ervoor zorgen dat wat ze ook bedenken, door meerdere partijen wordt overeengekomen en daarom waarschijnlijk lang standhoudt, omdat dit langetermijninvesteringen zijn die we moeten doen”, zegt Matt Breidert, senior portfoliomanager bij duurzame investeringsmaatschappij Ecofin, die ongeveer $ 2 miljard aan activa onder beheer heeft.

Door investeringen in kernenergie en aardgas in de taxonomie op te nemen, zou de financiering van die projecten een beetje goedkoper kunnen worden, zegt Georg Zachmann, een senior fellow bij de in Brussel gevestigde denktank Bruegel. Maar zelfs als die projecten zouden worden uitgesloten, zou dat niet voorkomen dat ze worden gebouwd of uitgevoerd. Een bredere impact, zei hij, is dat de controverse over het categoriseren van kernenergie als een groene investering investeerders een beter idee zou kunnen geven van waar de publieke opinie ligt.

Het debat dat nu plaatsvindt “zal duidelijker onthullen wat de voorkeuren van de Europese bevolking zijn met betrekking tot bepaalde technologieën, en dat zal investeerders helpen te begrijpen waar ze hun geld op kunnen zetten en wat in de toekomst een terugslag zou kunnen veroorzaken”, zei hij. zei Zachmann.

Correcties & Versterkingen
De Institutional Investors Group on Climate Change zei in januari dat aardgas van de lijst van duurzame investeringen moet worden geschrapt. In een eerdere versie van dit artikel stond ten onrechte dat de opmerking deze maand is gemaakt. (Gecorrigeerd op 2 februari)

Schrijven aan Kim Mackrael op [email protected] en Daniel Michaels op [email protected]

Copyright © 2022 Dow Jones & Company, Inc. Alle rechten voorbehouden. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8